You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Vkročte s Vaší firmou do digitálního světa.

Na složité problémy máme jednoduchá řešení


Zbavte se zcela papírových dodacích listů - už žádné zmačkané papíry, nečitelné položky a věčné dohady.
Konec chaosu na skladě i mlhy ve finanční spotřebě jednotlivých projektů.
Neběhejte z "placu" k pc a mějte vše po ruce přímo ve Vašem mobilu.

Nástroj pro efektivní řízení a evidenci pohybu majetku
s okamžitou zpětnou vazbou od příjemce,
kontrola spotřeby a finanční reporting
jednotlivých projektů/zakázek.

Online aplikace 3 v 1
webová aplikace (přístup přes prohlížeč),
mobilní aplikace pro zařízení se systémem Android a iOS (Apple).
Responzivní design, intuitivní ovládání.

Individuální konfigurovatelnost - uživatelské role s nastavením oprávnění,
zapínatelné funkční moduly ... pomáhá odhalit a odstranit procesní chyby,
nástroj vnitrofiremní komunikace, jasné vymezení kompetencí - snadný dohled.


Mobilní aplikace pro Android a iOS ke stažení na Google Play a App Store


Google Play App Store

Přístup přes webový prohlížeč na adrese app.eko5.cz


App EKO5
 • DODACÍ LISTY UŽ JEN ELEKTRONICKY

  Snadno a rychle vytvoříte nebo potvrdíte dodací list - stačí jen pár kliknutí nebo načíst QR kód . Automatiká distribuce dodacího listu napříč Vaší firmou a nebo Vašim obchodním partnerům. Místo papíru stačí jeden odkaz. Potvrzení nebo zamítnutí položek dodacího listu nebylo nikdy snazší, šetří nejen Váš čas, ale i čas příjemce. Odesílatel okamžitě vidí zpětnou vazbu .

 • POŘÁDEK VE SKLADU I V NÁKLADECH PROJEKTŮ

  Potřebujete vědět kolik máte zboží na skladě? Nebo co všechno máte aktuálně půjčené? Chcete vědět kolik Vás už co stálo? Potřebujete objednat něco dalšího? Nechcete stále obvolávat kolegy? Přehledná evidence spotřeby jednotlivých staveb / projektů / zakázek v reálném čase, kontrola spotřeby vůči celkovému nebo dílčím rozpočtům.

 • RYCHLEJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ KOMUNIKACE

  Už Vás nebudou zdržovat stále dokola se opakující dotazy. Zbavíte se zbytečných telefonátů ohledně upřesnění specifikace. Všechny informace budou snadno dostupné a přehledně zobrazené všem dotčeným uživatelům. Současně každý uživatel uvidí jen to, co ke své práci potřebuje .
  Komunikace ve Vaší firmě se znatelně zrychlí a zefektivní.

 • MĚJTE VŠE POD KONTROLOU

  Obtěžuje Vás stále hlídat, kdy máte provést jakou kontrolu, revizi nebo údržbu? Hlídač revizí a povinných kontrol na všechno bude myslet za Vás. U každé položky si můžete nastavit upozornění s požadovaným předstihem. Veškeré protokoly, dokumenty a fotografie si můžete ukládat k vybrané položce a to přímo z Vašeho mobilu. Budete je mít vždy rychle po ruce.

EKO5 aplikace nasazená v PRŮMSTAV
obdržela cenu za inovaci 2020 skupiny SMP

1. cena za partnerství napříč společnostmi skupiny SMP

Chcete se dozvědět víc?

Přečtěte si podrobnější popis jednotlivých funkcí

SKLADOVÁ EVIDENCE

Evidence položek v majetku firmy. Vedení jak položek pronajímatelných, tak prodejných. Např. spotřební zboží jako je spojovací materiál, stroje z půjčovny, stavební buňky, bednění. Ale také vozidla, nábytek nebo elektronika. Vyhledávání položek je možné podle názvu, popisných informací, QR kódu i jednotlivých parametrů.

NÁKLADY NA PROJEKTY

Počítání spotřeby (nakoupeného zboží nebo cen pronájmů) na jednotlivé projekty / stavby / zakázky. Základní skladové pohyby "vyskladnění" = prodej ze skladu, pronájem ze skladu, vratka položek na sklad, doplnění skladu = nákup zboží od dodavatelů. Přeskladnění zboží mezi sklady, převodky zboží mezi projekty. Vše přehledně seřazeno na jednom místě.

HLÍDAČ REVIZÍ

U všech položek možnost nastavení hlídače povinných kontrol jako jsou revize, technické prohlídky apod. K dané položce možnost ukládat přílohy (revizní zprávy, protokoly, foto, ...) a to přímo i vyfocením z mobilního telefonu. Systém Vás bude informovat včas, emailem nebo zvýrazněním v aplikaci. Způsob si zvolíte podle toho, co Vás bude nejméně obtěžovat.

POKYNY K VYSKLADNĚNÍ

Vedoucí pracovník může zadávat pokyny k vyskladnění na skladníky, skladník obdrží připravený seznam, kde si každou položku může jedním klikem nebo načtením QR odškrtnout jako připravenou. Tato funkce může mít ještě doplňkový nástroj přiřazování vyskladněných položek na odvozová auta.

ZPĚTNÁ VAZBA PŘÍJEMCE

Příjemce zboží obdrží elektronický dodací list. Jednotlivé položky dodacího listu může jedním klikem nebo načtením QR potvrdit nebo zamítnout. Ke každé položce může připojit přílohu (a to přímo i vyfocením z mobilního telefonu) a poznámku. Odesílatel ihned vidí zpětnou vazbu příjemce.

QR KÓDY

Pomocí QR kódů můžete načíst položku do dodacího listu, nebo schválit či zkontrolovat položky ze seznamu k vyskladnění, nebo zjistit, co máte aktuálně na stavbě. Používáme odolné samolepky pro venkovní použití s několikaletou životností a barevnou stálostí. Na přání přizpůsobíme design a přidáme další potřebné údaje.

EVIDENCE OPRAV

U vráceného zboží máte možnost zdokumentovat v jakém stavu se vrátilo - přidat fotografie a popis. V případě, že je zboží poškozené, můžete zaznamenat náklady na opravu. U každé položky přehledně vidíte, jestli se vám vyplatí jí držet ve vlastní půjčovně, nebo si ji půjčovat externě.

OBJEDNÁVKY

Zrychlení schvalovacího procesu objednávek materiálu nebo rezervace na výpůjčky. Automatické zaslání objednávky na pověřeného pracovníka, který může obratem vydat pokyn k vyskladnění dostupných položek. Okamžitá kontrola stavu vyřízenosti požadavku napříč celým procesem. Už nikdy na nic nezapomenete (položky můžete nechat čekat např. na naskladnění nebo na požadovaný termín u pronájmu).

KONTROLA SHODY S ROZPOČTEM

Hlídání aktuální spotřeby projektu a porovnávání s dílčími rozpočty nebo celkovým rozpočtem. Přehled očekávané spotřeby na zadané období do budoucna. Grafické zobrazení. Možnost simulace variant výpočtu budoucí spotřeby v čase. Vše i v terénu na mobilu.

REPORTY & INVENTURY

Reporty ze staveb a skladů jako podklad pro inventury a fakturace. Exporty dat do pdf nebo excelu pro případné další zpracování. Možnost automatického zasílání reportů na vybrané uživatele. Formu a obsah reportů připravíme dle Vašich požadavků. Cenná data pro projektovou přípravu.

SPRÁVA PD

Zajištění aktuálnosti a kompletnosti projektové dokumentace. Evidence vad, nedodělků a revizí. Označení přímo ve výkresové dokumentaci. U vad a nedodělků přidání popisu a foto přímo z mobilu, automatický report na dodavatele. Správa revizí výkresů a změnových listů včetně upozornění všech dotčených osob.

Máte vyšší nároky?
Nenašli jste přesně to, co potřebujete?

Napište nám, co vám chybí, určitě pro Vás najdeme řešení...

Zakázkovým vývojem sw produktů s nejrůznějšími funkcemi se náš tým zabývá více než 10 let.

Klademe důraz na minimalismus a efektivitu.

Weby, eshopy, aplikace a další softwarové produkty pro zdravotnictví, bikesharing a ostatní obory
mithal.cz & omnifox.cz

Snažíme se vyrobit ideální prostředí, aby se pro Vás práce stala radostí.

Díky EKO5 mám každý den o hodinu více volného času, který můžu trávit, místo papírováním, se svými dětmi :)